Leidykla Žuvėdra

 Siūlome Jums įsigyti naujų leidyklos knygų už savikainą.

Kiekvienos knygos kaina – 5 eurai*.
Paskambinkite mums telefonu 8 698 17467
arba parašykite mums naudodami užsakymo formą dešinėje.

Per kelias dienas mes Jums atsiųsime Jūsų
pageidaujamą knygą.

*Prie nurodytos savikainos dar reiktų pridėti 2
eurus už pašto paslaugas.

Užsisakykite mūsų leidyklos knygą tiesiogiai už savikainą!

Naujausios leidyklos knygos

Ilgesio elegijos

Stasys Lipskis

Kietas įrišimas, 240 psl.
Biografinė knyga apie žymaus lietuvių poeto JONO AISČIO gyvenimo dramą.
Paskutiniąsias tris savo gyvenimo savaites Jonas Aistis (1904–1973) praleido ligoninėje. Kentėdamas didžiulius skausmus, bet neprarasdamas sąmonės, jis turėjo galimybę apmąstyti nueitą kelią, prisiminti savo artimiausius bičiulius, atlikti savotišką išpažintį sau, Viešpačiui ir pasauliui. Apie visa tai ir rašoma šioje knygoje.

Ilgosios pertraukos užrašai

Rasa Praninskienė

Viršeliai su atvartais, 328 psl.

Knygos autorė Rasa Praninskienė mokykloje dirbo ketverius metus renginių organizatore. Teko rengti įvairiausius koncertus, popietes, konkursus, minėjimus, kuriuose dalyvaudavo iki kelių šimtų dalyvių.

Visa ši patirtis ir atsispindi naujoje knygoje, kurioje autorė pateikia scenarijų tekstus, negaili patarimų, kaip ruoštis renginiui.
Atskleidžiama ir papildomų detalių, kurioms mokyklose paprastai neskiriama dėmesio, tačiau jos turi nemenką vertę – apie foninės muzikos parinkimą, kvietimus ir plakatus, aibę kitų dalykų. „Ilgosios pertraukos užrašuose“ rasite patarimų, kaip sugalvoti idėją, temą renginiui, kaip paskirstyti vaidmenis. Rasite konkrečių renginių scenarijus, viktorinų pavyzdžius.

Tikimės, kad naujoji Rasos Praninskienės knyga taps idėjų sąsiuviniu būsimiems,
nepakartojamiems, išskirtiniams renginiams, ir nesvarbu, ar jie būtų skirti vienai klasei ar kelioms, galbūt mokytojų auditorijai, mokinių tėveliams, buvusiems mokiniams.

... negesk, žiburėli, negesk...

Paskutinė gyvenimo diena žymių žmonių likimuose

Stasys Lipskis

Spalvoti viršeliai su atvartais, 144 psl.

Remdamasis archyviniais duomenimis, menininkų laiškais bei atsiminimais, knygos autorius pasakoja apie žymių žmonių paskutines gyvenimo dienas. Skaitytojai čia ras netikėtų detalių apie ryškias kultūros asmenybes (Petras
Vaičiūnas, Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis, EugenijusMatuzevičius, Jonas Strielkūnas, Aliodija Ruzgaitė, Vladas
Jurgutis ir kt.).

 

Česlovas Stonys

Prisiminkit mane, prisiminkit…

Spalvoti viršeliai su atvartais, 192 psl.

Aktorius Česlovas Stonys, vaidinęs įvairiuose Lietuvos teatruose, pats sukūręs keliolika literatūrinių bei publicistinių kompozicijų, šįsyk debiutuoja savo prisiminimų knyga. Joje – ir vaikystės bei jaunystės akcentai, ir talentingai parašyti epizodai iš teatralų bei kitų menininkų gyvenimo, ir įspūdžiai iš susitikimų su saugumiečių pasauliu. Česlovo Stonio sakinys – vaizdingas, intriguojantis,
verčiantis skaitytoją susimąstyti apie gyvenimo esmę.

 

Poeto ir kunigo drama

Stasys Lipskis

Biografinė knyga apie rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą

Kietas įrišimas, 320 psl.

 

Biografinėje knygoje pasakojama apie žymaus lietuvių rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino (1893 – 1967) gyvenimą. Poetas, mokslininkas, filosofas, romanų ir dramų kūrėjas, profesorius,
akademikas daugelį žavėjo vidine dvasine elegancija, spindėjo taurios asmenybės grožiu. Knygoje vaizduojami dramatiški šio rašytojo gyvenimo vingiai, jiems autentiškumo suteikia amžininkų paliudijimai, daugybė archyvinių dokumentų, dienoraščio ištraukos.

Knygos, vaikai ir skaitymo džiaugsmas

Rasa Praninskienė

Spalvota knyga, 176 psl.

 

Autorė savo knygoje dalijasi įžvalgomis, kodėl dauguma nebeskaito knygų, siūlo būdus, kaip paskatinti vaikus atsiversti ne tik vadovėlius, bet ir knygas, ir nebūtinai vien iš privaromos literatūros sąrašo. Rasa
Praninskienė pateikia daugybę samprotavimų apie užklasinį skaitymą, siūlo konkrečių patarimų apie vadovėlių priežiūrą, knygų aksesuarus, įdomiais pavyzdžiais pataria, kaip rengti viktorinas bei konkursus apie knygų skaitymą.

Be to, už leidinių savikainą galite
mūsų leidykloje įsigyti dar šias knygas:

 

Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynas ekonomistams, verslininkams bei plačiajai visuomenei

760 psl, kieti viršeliai, 760 psl
Kaina – 24 eurai

Aaronas Garonas Vilnietiškas žydų pasaulis

Knyga lietuvių ir idiš kalbomis
Kieti viršeliai, 204 psl
Kaina – 10 eurų

Rita Dambrauskaitė Vėją glaudžiu ir laukus

Eilėraščiai ir prisiminimai apie poetę
Kieti viršeliai, 128 psl.
Kaina – 8 eurai

Vanda Kašauskienė Kelias: Radžiūnai – Vilnius

Atsiminimų takais
Kieti viršeliai, 544 psl.
Kaina – 10 eurų

Rasa Praninskienė, Joris Praninskas Miesto pasakos

Kieti viršeliai, spalvota knyga,144 psl.
Kaina – 4 eurai