Apie mus

Ateinančių metų birželio mėnesį sukaks dvidešimt metų, kai buvo įkurta Stasio Lipskio leidykla „Žuvėdra“. Per šį laikotarpį išleista daugiau kaip pusantro šimto knygų,
kurių bendras tiražas jau pasiekė milijoną egzempliorių. Šių šimto penkiasdešimties
knygų bendras puslapių skaičius artėja prie penkiasdešimt tūkstančių.

Per dvidešimties metų gyvavimą išryškėjo keturios pagrindinės tematinės kryptys – tai proza, poezija, vaikų literatūra ir pramoginė laisvalaikio lektūra.

Populiariausia poezijos serija – patrauklaus formato knygos „Šimtas gražiausių eilėraščių”, iliustruotos nuotraukomis iš poetų gyvenimo. Šioje serijoje jau išėjo Jono Strielkūno „Tik vienąsyk”, Salomėjos Nėries „Kaip žydėjimas vyšnios”, Pauliaus Širvio „O parodyt širdies negaliu…”, Eduardo Mieželaičio „Mano jaunystės dainos”, R. Graibaus „Švelnumas”, Juditos Vaičiūnaitės „Skersgatvių šešėliais aš ateisiu”, Juozo Macevičiaus „Iš tos nakties” ir Stasio Anglickio „Baltų žuvėdrų puokštėmis”. Leidykla yra taip pat išleidusi Sergejaus Jesenino, Jono Mačiukevičiaus, Danutės Žilaitytės, Gintauto Iešmanto poezijos knygas.

„Žuvėdros” leidykloje leistoms prozos knygoms atstovauja Vladas Dautartas, Raimundas Kašauskas, Jonas Marcinkevičius, Jonas Mikelinskas, Algirdas Pocius, Jonas Sadaunykas Sadūnas, Vytautas Sirijos Gira. Naujausia prozos knyga – rašytojo Antano Drilingos romanas „Nuogas dykumoje”. Vaikų literatūros žanrui atstovauja Alma Karosaitė, Romas Sadauskas, Ramutė Skučaitė ir kiti.

Ženklią vietą „Žuvėdros” knygų produkcijoje užima laisvalaikio tematiniai rinkiniai. Ne vieno tiražo pakartojimo sulaukė dainų, tostų, žaidimų ir pramogų scenarijų rinkiniai „Užstalės knyga” – pirma ir antra dalis. Skaitytojai noriai perka „Žuvėdros” išleistą knygą „Užstalės dainos”. Itin populiarios Rasos Praninskienės knygos „Laisvalaikio skrynelė” ir „Gimtadienis? Gimtadienis!”. Tiek jaunimo, tiek ir suaugusiųjų laisvalaikiui skirtos knygos „Mįslių skrynelė”(per 3000 mįslių) ir lietuviškų patarlių (per 5000 šio žanro kūrinių) rinkinys „Po savo stogu visaip patogu”.

„Žuvėdra” pastaraisiais metais išleido beveik visą žinomos farmacininkės, žiniuonės Eugenijos Šimkūnaitės palikimą – knygas „Gyvenimo receptai”, „Gyvenimo paslaptys ir lemtys”, „Gyvenimas be tablečių” „Sveiko gyvenimo receptai“, atsiminimų apie Eugeniją Šimkūnaitę knyga „Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia“. Šiuo metu spaudai rengiama atsiminimų apie Eugeniją Šimkūnaitę knyga.

Minėtinos dvi pastarojo meto knygos – „Kuršėnų enciklopedija” (joje pristatoma per penkis šimtus šiame mieste gyvenusių bei dirbusių žmonių) ir žinomos estrados dainininkės Nijolės Tallat-Kelpšaitės knyga „Jį pripažino laikas” – apie lietuvių estrados legendą Antaną Šabaniauską bei visą Lietuvos estrados istoriją nuo D. Dolskio laikų iki mūsų dienų.

Daug metų leidyklai „Žuvėdra“ vadovavo rašytojas ir žurnalistas Stasys Lipskis. Šiemet leidykla pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę. Jos direktore tapo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė Rasa Praninskienė, knygų /“Laisvalaikio skrynelė“, „Gimtadienis? Gimtadienis!”/ autorė bei knygų „Mezgimo menas“ ir „Užstalės knyga“ sudarytoja.
Leidykla daug kartų yra laimėjusi įvairius leidybinių projektų konkursus, kuriuos skelbė Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Kultūros ir sporto rėmimo fondas.