Paslaugos

Gal rašote eilėraščius, bet iki šiol nedrįsote parodyti jų visuomenei? Mes išleistume Jūsų eilių knygą Jums pageidaujamu tiražu nuo penkių egzempliorių iki tūkstančio.

Gal parašėte atsiminimus ir savo bičiuliams norėtumėte padovanoti juos gražiai išleistus ar bent jau tvarkingai įrištus?

Gal artėja klasės draugų susitikimas? Ar nenorėtumėte į jį ateiti su jaunystės metų nuotraukų bukletu?

Gal norite turėti savo vaikų nuotraukų albumą – poligrafiškai gražiai išleistą?

Gal esate savo vaikų klasės tėvų komiteto narys ir norėtumėte ateičiai įamžinti visą klasę? Paruoštume ir Jūsų pageidaujamu tiražu atspausdintume  knygutę su visos klasės mokytojų bei mokinių nuotraukomis.

Gal norite išleisti savo mėgstamiausių nuotraukų albumą ir padovanoti jį artimiems ir brangiems žmonėms?

Gal ieškote lietuviškos jau seniai ar ką tik išleistos knygos ir niekur jos nesurandate? Mes Jums padėsime  ją surasti  ar paruošime jos lygiavertę kopiją.

Gal norite užsakyti savo šeimos genealoginį medį? Mes jį ir paruoštume, ir atspausdintume.