Kieti viršeliai, 256 p.

Legendų, publicistikos ir  satyrų rinktinė. Iliustruota nuotraukomis.

Kaina – 10 LT