Stasys Lipskis

Kieti viršeliai, 288 p.

Skaudūs ir prieštaringi šio amžiaus audrų verpetai į savo smagratį įsuko ir Justą Paleckį /1989 – 1980/, kuris  keturis dešimtmečius buvo visuomenės gyvenimo centre. Apie daugelį šios asmenybės  gyvenimo epizodų atvirai pasakojama pirmą kartą. Skaitytojui, kuris susipažins su knygoje pateikta spalvinga faktų bei įvykių mozaika, paliekama teisė pačiam priimti savąjį verdiktą Justo Paleckio gyvenimo byloje.

Kaina – 10 LT