Stasys Lipskis

Meninės apybraižos

Kieti viršeliai, 256 p.

Knygoje spausdinama dešimt meninių apybraižų  apie iškilius lietuvių bei pasaulinės kultūros mininkus (Ieva Simonaitytė,   Žemaitė,  garsi  rusų balerina Ana Pavlova, Kazimieras Vasiliauskas, Antanas Venclova, Artiūras Rembo,   Vasilijus Šukšinas ir kt.).

Kaina – 10 LT