Sergejus Jeseninas

Eilėraščiai, 400 p., kieti viršeliai

Tai stambiausias Lietuvoje leidžiamas žymaus rusų poeto Sergejaus Jesenino  /1895 – 1925/ eilėraščių ir poemų rinkinys. Greta lietuviškų vertimų spausdinami kūriniai originalo /rusų/ kalba. Eilėraščius vertė Justinas Marcinkevičius, Jonas Strielkūnas, Vladas Šimkus ir kiti poetai.

Kaina – 30 LT