Stasys Lipskis

Su publicistine aistra parašytoje knygoje pasakojama apie žymaus lietuvių rašytojo
Vinco Mykolaičio-Putino (1893–1967) gyvenimą.

Putinas aukštąjį išsilavinimą įgijo prestižiniuose Vakarų Europos universitetuose,
apgynė filosofijos daktaro laipsnį, dėstytojaudamas Lietuvos universitete tapo
profesoriumi. Parašė trijų dalių knygą „Altorių šešėly“, kuri pelnytai pripažinta
geriausiu psichologiniu romanu lietuvių literatūroje. Buvo kunigu, bet, sukūręs šeimą,
ekskomunikuotas ir tik po trijų dešimtmečių nuimtos bažnytinės cenzūros,
jis sutaikintas su Katalikų bažnyčia. Pokario metais patyrė šiurkštų partinių
funkcionierių bei saugumiečių spaudimą ir tik gyvenimo saulėlydy prabilo didelės
meninės įtaigos posmais… Apie visą dramatišką šio iškilaus rašytojo kasdienybę ir
pasakojama knygoje, remiantis jo paties dienoraščiais, amžininkų
liudijimais ir archyvuose esančiais dokumentais…

 

 

 

padekaliteraturos premijavyskupas -1apievyskupas -2

 

 

 

 

 

 

 

Kaina – 15 LT