Nijolė Tallat-Kelpšaitė

Minkšti viršeliai, 160 p.

Pirmoje knygos dalyje pasakojama apie Antaną Šabaniauską, karaliavusį nepriklausomos Lietuvos  mažosiose scenose, įrašiusį į plokšteles  daugybės pasaulinių šlagerių lietuviškas versijas bei originalias mūsų kompozitorių dainas.  Antroje dalyje  pasakojama apie estrados dainininkus,  A. Šabaniausko premijos laureatus /Stasys Povilaitis, Janina Miščiukaitė, Edmundas Kučinskas, Vytautas Kernagis, Birutė Dambrauskaitė, Nelė Paltinienė, Ona Valiukevičiūtė ir kt./.

Kaina – 5 LT