Kieti viršeliai 224 p.

Enciklopedinio pobūdžio leidinys, kuriame supažindinama su žmonėmis, kilusiais iš Kuršėnų krašto bei tais, kuriuos likimo keliai atvedė  į miestą prie ventos. Pateikamos trumpos biografinės žinios, spausdinamos nuotraukos.

Kaina – 10 LT