Alma Karosaitė

Minkštais viršeliais, 48 p.

Skambiais dainingais posmais poetė moko vaikus mandagumo abėcėlės, supažindina su pagrindiniais etiketo reikalavimais.

Kaina – 5 LT