Stasys Lipskis

Kieti viršeliai, 112 p.

 

Pasitelkęs gausią archyvinę  bei atsiminimų medžiagą, knygos autorius kuria šviesų kunigo, buvusio Vilniaus Arkikatedros klebono Kazimiero Vasiliausko paveikslą, primena jo sunkius kelius, tremtį,  akcentuoja daugelio žmonių meilę vienam iš  šiam iškiliausių dvidešimtojo amžiaus Lietuvos dvasininkų. Spausdinama keliolika ištraukų iš monsinjoro pamokslų.

 

Kaina – 5 LT