Kieti viršeliai, 320 p.

Knygoje spausdinami populiariausių, užstalėse dažniausiai dainuojamų dainų tekstai

Kaina – 10 LT