Jolanta Lembertienė, Rasa Toleikienė

Minkštais viršeliais, 68 p.

Dailininkė Irena Poškienė

Leidinyje pateikta minimali teorinė medžiaga apie konkrečią žodžio dalį, gausu praktinių žodžio dalių atpažinimo bei vartojimo užduočių.

Kaina – 5 LT